Vízum do SAE

Spojené arabské emiráty (SAE) vízum požadují bez rozlišování účelu Vaší cesty stejně, jako jeho vyřízení s daným časovým předstihem. Existuje seznam států, které mají možnost pro své občany získat vízum do SAE, až po jejich příletu do země. ČR však do seznamu těchto států nepatří a nemá tedy pro české turisty toto privilegium.

O vízum do SAE si můžete požádat ve Vídni na konzulátu SAE nebo si ho zakoupit u cestovní kanceláře či u letecké společnosti přímo k letence. Rozdíl bude především v cenách. Za vízum k letence zaplatíte částku okolo 1500 Kč, ale u cestovních kanceláří se částka pohybuje mezi 2500 Kč a 5000 Kč, přičemž je cena ovlivněna typem zájezdu.

Ve Vašem vízu je uvedeno místo vstupu, jenž je zároveň i místem pro opuštění země a je důležité ho dodržet. Změnou tohoto místa si zkomplikujete vstup nebo výstup a zdržíte se na hranicích minimálně několik hodin.

Vízum do SAE Vám dává možnost pouze jednoho vstupu do země. To znamená, že ve chvíli, kdy zemi po prvním vstupu opustíte, platnost víza se ukončí a povolení pobývat v zemi již pro Vás neplatí.

V případě, že pouze v jedné ze zemí SAE přestupujete na jiné letadlo a neopustíte tedy tranzitní prostor letiště, vízum do SAE nepotřebujete. Získáte pouze tzv. letištní tranzitní vízum, které má formu razítka v pase. Pokud si přejete prostor letiště opustit, smíte, ale musíte si toto povolení s předstihem vyřídit u své letecké společnosti, se kterou cestujete. Doklad o tranzitu Vám před odchodem z letiště vydá imigrační policie a ponechá si Váš pas po dobu, kdy budete mimo letiště. Po návratu na letiště Vám jej opět vymění za vystavený doklad o tranzitu. Na toto tranzitní letištní vízum se můžete mimo letiště v SAE pohybovat od 8 do 96 hodin.